Historia Ochronki w Luboniu

      Początki ochronki w Luboniu związane są z przyjazdem do Żabikowa Sióstr Służebniczek (1920), które 15 kwietnia 1921r.  otworzyły pierwszą ochronkę pod patronatem św. Alojzego Gonzagi.

   Do Ochronki uczęszczało wówczas 20 dzieci. Działała ona, z przerwą w okresie wojennym, do 1962r., kiedy władze komunistyczne  uniemożliwiły siostrom prowadzenie tej działalności.

   Siostry wznowiły pracę Ochronki dopiero w 1991r. lokalizując ją początkowo w jednej ze sal domu rekolekcyjnego. Było to jednooddziałowe przedszkole , do którego uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Było ich wtedy 36.    W sierpniu następnego roku zostało przeniesione do nowego budynku. Od września 1992r. w przedszkolu mieściły się dwie grupy 3 i 4- latków oraz 5 i 6- latków.

 

 

                    Poświęcenia nowej Ochronki dokonał ówczesny arcybiskup Jerzy Stroba (4 grudnia 1992r.).

 

 

 

     Przez lata pracy Ochronki gościliśmy wielu znakomitych gości m. in. Księdza  Biskupa Grzegorza Balcerka, Siostry z różnych stron świata: z Brazylii i Kazachstanu, dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Braliśmy udział w olimpiadach sportowych, konkursach i festiwalach.

     Przy każdym wydarzeniu odczuwaliśmy opiekę, jaką nad nami roztacza Opatrzność Boża. Może dlatego tak często i chętnie śpiewamy piosenkę o naszym Patronie, której refren z radością powtarzamy: „O Boska Opatrzności, czuwaj dziś nad nami, byśmy jak Edmund w miłości wzrastali”.

    W tym miejscu dzieci spotykały się, bawiły i uczyły, modliły i biegały do 2012r., kiedy to przeniesiono siedzibę Ochronki do innego budynku mieszczącego się w głębi  ogrodu sióstr.     Poświęcenia tego miejsca dokonał o. Dariusz Galant OMI po Mszy św. odprawionej na rozpoczęcie roku 2012/13.